NOS CLINIQUES JURIDIQUES

Abobo

07 77 77 44 59

Abengourou

07 08 04 92 43

Bondoukou

07 47 90 87 35

Bouaké

07 57 34 38 40

Boundiali

07 08 23 73 23

Daloa

07 49 03 64 70

Korhogo

07 48 33 98 08

Man

07 07 23 98 48

Plateau

07 08 12 35 3

San Pedro

07 08 84 85 77

Yopougon

07 78 01 73 58

Guiglo